Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tibaning Swara Ing Pungkasaning Gatra Diarani

Tibaning swara ing pungkasaning gatra diarani

 Tibaning swara ing pungkasaning gatra diarani...

A. Guru Wilangan

B. Guru Lagu

C. Guru Gatra

D. Pupuh

E. Tembang

Wangsulan:

Tibaning swara ing pungkasaning gatra diarani Guru Lagu

Jawaban : B